Jäseneksi?

Väriteollisuusyhdistys (VTY) ry:n jäsenet ovat samalla Kemianteollisuus ry:n ja sen kautta myös Elinkeinoelämän keskusliiton jäseniä. Sen vuoksi yhdistysten jäsenet hakevat samanaikaisesti myös Kemianteollisuus ry:n jäsenyyttä. Sama jäsenmaksu kattaa nämä kaikki jäsenyydet.

VTY ry:n jäseneksi voivat liittyä:  

  •  osakeyhtiöt ja muut oikeuskelpoiset yhtiöt sekä yksityiset elinkeinon harjoittajat, jotka harjoittavat Suomessa maaliteollisuuta tai siihen liittyvää toimintaa, 
  • osakeyhtiöt ja muut oikeuskelpoiset yhtiöt sekä yksityiset elinkeinon harjoittajat, jotka harjoittavat edellisessä kohdassa mainitun alan tuotteiden maahantuontia tai siihen rinnastettavaa toimintaa. 

Jäsenhakemus on tehtävä kirjallisesti ko. yhdistyksen hallitukselle.