Väriteollisuusyhdistys ry

Väriteollisuusyhdistys ry on maamme maali- ja väriteollisuuden etujärjestö ja yhdysside.

Väriteollisuusyhdistyksellä on tällä hetkellä 12 jäsentä. Yhdistys on Kemianteollisuus ry:n jäsenjärjestö. Yhdistyksen jäsenet ovat myös Kemianteollisuus ry:n jäseniä. Yritysten edunvalvontatyö on jaettu siten, että Väriteollisuusyhdistys ry  vastaa jäsenyritystensä elinkeinopoliittisesta edunvalvonnasta ja Kemianteollisuus ry niiden työmarkkinapoliittisesta edunvalvonnasta. Yhdistys toimii Kemianteollisuus ry:n yhteydessä.   

Vty Saannot 2019
59KB, päivitetty 11.2.2020