Ajankohtaisia uutisia

Väriteollisuusyhdistyksen ja Painoväriyhdistyksen ajankohtaisuutiset


Alkukesä on perinteistä talonmaalauksen aikaa. Aloittelevan talonmaalaajan mieltä askarruttavat kuitenkin monet kysymykset – minkälainen maali tulisi valita, mitä pohjatyötä pinta vaatii, tai millaisessa säässä on hyvä maalata?
Väriteollisuusyhdistys jakaa ensimmäistä kertaa stipendin yhdelle opinnoissaan menestyneelle opiskelijalle Ranskaan ITECH Lyon -yliopistoon. Tutkinto on yksi maali- ja painovärialan parhaimmista ja kaikki tutkinnon käyneet ovat tähän mennessä työllistyneet valmistumisen jälkeen.
KEMESTA RY Pyytää lausuntoanne ma 5.02.2018 mennessä kansallisella lausuntokierroksella olevasta standardiehdotuksesta. Hyväksytty standardi vahvistetaan kansalliseksi standardiksi ja sen kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit kumotaan.
KEMESTA RY Pyytää lausuntoanne ma 4.12.2017 mennessä kansallisella lausuntokierroksella olevasta standardiehdotuksesta. Hyväksytty standardi vahvistetaan kansalliseksi standardiksi ja sen kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit kumotaan.
KEMESTA RY pyytää lausuntoanne ma 4.12.2017 mennessä kansallisella lausuntokierroksella olevasta standardiehdotuksesta. Hyväksytty standardi vahvistetaan kansalliseksi standardiksi ja sen kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit kumotaan.
KEMESTA RY Pyytää lausuntoanne ma 4.12.2017 mennessä kansallisella lausuntokierroksella olevasta standardiehdotuksesta. Hyväksytty standardi vahvistetaan kansalliseksi standardiksi ja sen kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit kumotaan.
KEMESTA RY Pyytää lausuntoanne ma 4.12.2017 mennessä kansallisella lausuntokierroksella olevasta standardiehdotuksesta. Hyväksytty standardi vahvistetaan kansalliseksi standardiksi ja sen kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit kumotaan.
KEMESTA RY Pyytää lausuntoanne ma 4.12.2017 mennessä kansallisella lausuntokierroksella olevasta standardiehdotuksesta. Hyväksytty standardi vahvistetaan kansalliseksi standardiksi ja sen kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit kumotaan.
Maaliteollisuutta koskevia standardiehdotuksia lausunnolla.
Maaliteollisuutta koskevia standardiehdotuksia lausunnolla.
Maaliteollisuutta koskevia standardiehdotuksia lausunnolla.
Maaliteollisuutta koskevia standardiehdotuksia lausunnolla.
Maaliteollisuutta koskevia standardiehdotuksia lausunnolla.
KEMESTA RY Pyytää lausuntoanne ma 28.08.2017 mennessä kansallisella lausuntokierroksella olevasta standardiehdotuksesta.
Maaliteollisuutta koskevia standardiehdotuksia lausunnolla.
Euroopan kemikaaliviraston (ECHAn) riskienarviointikomitea on antanut lausunnon, jonka mukaan titaanidioksidi (TiO2) tulisi luokitella mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi aineeksi TiO2-pölyä hengitettäessä CLP-asetuksen mukaisesti EU:ssa.
Maaliteollisuutta koskevia standardiehdotuksia lausunnolla.
Väriteollisuusyhdistys ry:n syyskokous pidettiin 10.11.2016 Helsingissä. Kokouksessa valittiin yhdistykselle hallitus vuodelle 2017.
KEMESTA RY pyytää lausuntoanne kansallisella lausuntokierroksella olevasta standardiehdotuksesta. Hyväksytty standardi vahvistetaan kansalliseksi standardiksi ja sen kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit kumotaan.
Seminaari on osa Hyvää huomenta – Hyvää huomista -hanketta, jossa kehitetään kemianteollisuuden työhyvinvointia.
Standardisointityön merkitys Suomen maaliteollisuudelle ja maalien käyttäjille on tärkeää esimerkiksi korroosion kannalta vaativan ilmaston vuoksi, samoin puun ulkomaalaukseen ja laiteiden maalaukseen liittyvien haasteiden vuoksi.
Väriteollisuusyhdistys ry:n tekninen toimikunta on antanut suosituksen maalausvälineiden puhdistamisesta.