Metallisten maalipakkausten kierrätystä ja maalijätteen turvallista hävitystä koskeva ohje

Riitta Tuomola (riitta.tuomola a kemianteollisuus.fi), 22.6.2015

Väriteollisuusyhdistys ry on laatinut ohjeen kotitalouksille metallisten maalipakkausten kierrätyksestä ja maalijätteiden turvallisesta hävittämisestä. 

Ohje on tallennettu yhdistyksen verkkosivulle Julkaisut -kohtaan. Tutustu ohjeeseen (pdf)Takaisin