Maaliteollisuutta koskevia standardiehdotuksia lausunnolla

Riitta Tuomola (riitta.tuomola a kemianteollisuus.fi), 17.12.2015

KEMESTA RY  pyytää lausuntoanne kansallisella lausuntokierroksella olevista standardiehdotuksista. Hyväksytyt eurooppalaiset standardit vahvistetaan kansallisiksi standardeiksi ja niiden kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit kumotaan.

FprEN ISO 4624  Paints and varnishes. Pull-off test for adhesion (ISO/FDIS 4624:2015). Parallel Formal Vote 

FprEN ISO 16482-1 - Binders for paints and varnishes. Determination of the non-volatile-matter content of aqueous rosin-resin dispersions. Part 1: Oven method (ISO 16482-1:2013)

FprEN ISO 16482-2 - Binders for paints and varnishes. Determination of the non-volatile-matter content of aqueous rosin-resin dispersions. Part 2: Microwave method (ISO 16482-2:2013) UAP-äänestys

Kemesta ry pyytää lausuntoanne edellä olevista standardiehdotuksista ma 28.12.2015 mennessä.

 prEN 13523-1   Coil coated metals. Test methods. Part 1: Film thickness.

prEN 13523-10 Coil coated metals. Test methods. Part 10: Resistance to fluorescent UV radiation and water condensation. Enquiry

prEN 13523-12 - Coil coated metals. Test methods. Part 12: Resistance to scratching

prEN 13523-22 - Coil coated metals. Test methods. Part 22: Colour difference. Visual comparison. Enquiry 

prEN 13523-27 Coil coated metals. Test methods. Part 27: Resistance to humid poultice (Cataplasm test)

prEN 13523-29 Coil coated metals. Test methods. Part 29: Resistance to environmental soiling (Dirt pick-up and striping). Enquiry

Kemesta ry pyytää lausuntoanne edellä olevista standardiehdotuksista 11.1.2016 mennessä.

Lausunnon antaminen.  Jos standardiehdotukset ovat yrityksenne kannalta merkittäviä, pyydämme teitä tarvittaessa lukemaan ne SFS ry:n lausuntopyyntöpalvelusta http://lausunto.sfs.fi/ ja antamaan siitä lausuntonne.  Lausuntopyyntöpalvelun tarkoituksena on tuoda standardiehdotukset avoimesti kaikkien saataville ja kommentoitavaksi. 

Tiedustelut: Kemesta ry, Jouni Valtanen, jouni.valtanen (at) kemesta.fi.Takaisin