Maaliteollisuuden standardisointityö tapahtuu alan vastuukomiteassa

Riitta Tuomola (riitta.tuomola a kemianteollisuus.fi), 2.2.2016

Standardisointityön merkitys Suomen maaliteollisuudelle ja maalien käyttäjille on tärkeää esimerkiksi korroosion kannalta vaativan ilmaston vuoksi, samoin puun ulkomaalaukseen ja laiteiden maalaukseen liittyvien haasteiden vuoksi.

Toimialan standardisointityö tapahtuu alan vastuukomiteassa Kemesta 09 -Maalit ja lakat.  Vaikkakin standardiluonnoksia koskevat lausuntopyynnöt ovat kaikkien saatavilla, standardien sisältöön voi vaikuttaa ainoastaan standardiehdotusten tekstejä laadittaessa.  Tämä on mahdollista osallistumalla CEN:n ja ISO:n teknisten komiteoiden työryhmien (working group, WG) työhön.  Tämä edellyttää jäsenyyttä Kemesta ry:ssä, joka on Suomen Standardisoimisliitto SFS:n toimialayhteisö (TAY) ja vastaa mm. Maalit ja lakat vastuukomiteasta.  Tutustu standardisointityöhön Kemesta ry:n nettisivulla.  Vain osallistumalla voit vaikuttaa.

Maalit ja lakat standardisointi 2015:

Maalit Ja Lakat 2015 Standardisointi
51KB, päivitetty 2.2.2016


Takaisin