Maaliteollisuutta koskevia standardiehdotuksia lausunnolla

Riitta Tuomola (riitta.tuomola a kemianteollisuus.fi), 22.2.2016

 KEMESTA RY pyytää lausuntoanne kansallisella lausuntokierroksella olevasta standardiehdotuksesta. Hyväksytty standardi vahvistetaan kansalliseksi standardiksi ja sen kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit kumotaan.

prEN ISO 16773-4 - Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) on coated and uncoated metallic specimens. Part 4: Examples of spectra of polymer-coated and uncoated specimens (ISO/DIS 16773-4:2016).   2nd Parallel Enquiry-lausunto

KEMESTA RY  pyytää lausuntoanne yllä olevasta standardiehdotuksesta ma 29.2.2016 mennessä. 

FprEN ISO 4629-1 Binders for paints and varnishes. Determination of hydroxyl value. Part 1: Titrimetric method without using a catalyst (ISO/FDIS 4629-1:2016).

FprEN ISO 4629-2 Binders for paints and varnishes. Determination of hydroxyl value. Part 2: Method using a catalyst (ISO/FDIS 4629-2:2016)

KEMESTA RY  Pyytää lausuntoanne ke 30.03.2016 mennessä.

 prEN ISO 12944-1  Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective coating systems. Part 1: General introduction (ISO/DIS 12944-1:2016)

prEN ISO 12944-2  Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective coating systems. Part 2: Classification of environments (ISO/DIS 12944-2:2016).  Parallel Enquiry-lausunto

prEN ISO 12944-3 Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective coating systems. Part 3: Design considerations (ISO/DIS 12944-3:2016)

prEN ISO 12944-7 Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective coating systems. Part 7: Execution and supervision of paint work (ISO/DIS 12944-7:2016).  Parallel Enquiry-lausunto

 KEMESTA RY  pyytää lausuntoanne yllä olevista standardiehdotuksista ma 4.4.2016 mennessä.

 FprEN ISO 11664-6  Colorimetry. Part 6: CIEDE2000 Colour-difference formula (ISO/CIE 11664-6:2014) UAP-äänestys

KEMESTA RY pyytää lausuntoanne yllä olevasta standardiehdotuksesta ma 25.4.2016 mennessä.

 Lausunnon antaminen Jos standardiehdotus on yrityksenne/yhteisönne kannalta merkittävä, pyydämme teitä tarvittaessa lukemaan sen SFS ry:n lausuntopyyntöpalvelusta http://lausunto.sfs.fi/ ja antamaan siitä lausuntonne. Lausuntopyyntöpalvelun tarkoituksena on tuoda standardiehdotukset avoimesti kaikkien saataville ja kommentoitavaksi. Tai valitsemalla jokin alla olevista vaihtoehdoista ja lähettämällä vastaus mahdollisine liitetiedostoineen sähköpostin vastaa-toiminnolla. 

Tiedustelut Kemesta ry, Jouni Valtanen, jouni.valtanen (at) kemesta.fi. Takaisin