Maaliteollisuutta koskevia standardiehdotuksia lausunnolla

Riitta Tuomola (riitta.tuomola a kemianteollisuus.fi), 27.4.2016

KEMESTA RY  pyytää lausuntoanne kansallisella lausuntokierroksella olevista standardiehdotuksista. Hyväksytyt standardit vahvistetaan kansallisiksi standardeiksi ja niiden kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit kumotaan.

FprEN ISO 4623-2 Paints and varnishes. Determination of resistance to filiform corrosion. Part 2: Aluminium substrates (ISO/FDIS 4623-2:2016

KEMESTA RY pyytää lausuntoanne yllä olevasta standardiehdotuksesta ke 1.6.2016 mennessä.

FprEN ISO 1514 Paints and varnishes. Standard panels for testing (ISO/FDIS 1514:2016).
FprEN ISO 3248  Paints and varnishes. Determination of the effect of heat (ISO/FDIS 3248:2016)

KEMESTA RY pyytää lausuntoanne yllä olevista standardiehdotuksista ma 6.6.2016 mennessä.

Lausunnon antaminen Jos standardiehdotus on yrityksenne/yhteisönne kannalta merkittävä, pyydämme teitä tarvittaessa lukemaan sen SFS ry:n lausuntopyyntöpalvelusta http://lausunto.sfs.fi/ ja antamaan siitä lausuntonne. Lausuntopyyntöpalvelun tarkoituksena on tuoda standardiehdotukset avoimesti kaikkien saataville ja kommentoitavaksi. . 

Tiedustelut Kemesta ry, Jouni Valtanen, jouni.valtanen (at) kemesta.fi. Takaisin