Maaliteollisuutta koskevia standardiehdotuksia lausunnolla

Riitta Tuomola (riitta.tuomola a kemianteollisuus.fi), 17.6.2016

 KEMESTA RY  pyytää lausuntoanne kansallisella lausuntokierroksella olevista standardiehdotuksista. Hyväksytyt standardit vahvistetaan kansallisiksi standardeiksi ja niiden kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit kumotaan.

prEN ISO 12944-4 Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. Part 4: Types of surface and surface preparation (ISO/DIS 12944-4:2016).

prEN ISO 12944-8 Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. Part 8: Development of specifications for new work and maintenance (ISO/DIS 12944-8:2016) Parallel Enquiry -lausunto

prEN ISO 12944-9 Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. Part 9: Protective paint systems and laboratory performance test methods for offshore and related structures (ISO/DIS 12944-9:2016) Parallel Enquiry -lausunto

ISO/DIS 12944-5 Paints and varnishes - Corrosion protection of steelstructures by protective paint systems - Part 5: Protective paint systems.  ISO-lausunto

KEMESTA RY  pyytää lausuntoanne ma 8.8.2016 mennessä.

Lausunnon antaminen Jos standardiehdotukset ovat yrityksenne/yhteisönne kannalta merkittävä, pyydämme teitä tarvittaessa lukemaan ne SFS ry:n lausuntopyyntöpalvelusta http://lausunto.sfs.fi/ ja antamaan niistä lausuntonne. Lausuntopyyntöpalvelun tarkoituksena on tuoda standardiehdotukset avoimesti kaikkien saataville ja kommentoitavaksi. 

Tiedustelut Kemesta ry, Jouni Valtanen, jouni.valtanen (at) kemesta.fi. Takaisin