Lausuntokierroksella olevat maaliteollisuutta koskevat standardiehdotukset

Alexandra Peth (alexandra.peth a kemianteollisuus.fi), 14.6.2017

Maaliteollisuutta koskevia standardiehdotuksia lausunnolla.

KEMESTA RY  Pyytää lausuntoa ma 07.08.2017 mennessä kansallisella lausuntokierroksella olevista standardiehdotuksista. Hyväksytyt standardit vahvistetaan kansallisiksi standardeiksi ja niiden kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit kumotaan. 

prEN ISO 23900-1 Pigments and extenders. Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics. Part 1: General introduction (ISO 23900-1:2015).

prEN ISO 23900-2 Pigments and extenders. Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics. Part 2: Determination of colouristic properties and ease of dispersion in plasticized polyvinyl chloride by two-roll milling (ISO 23900-2:2015). 

prEN ISO 23900-3 - Pigments and extenders. Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics. Part 3: Determination of colouristic properties and ease of dispersion of black and colour pigments in polyethylene by two-roll milling (ISO 23900-3:2015)

prEN ISO 23900-4 - Pigments and extenders. Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics. Part 4: Determination of colouristic properties and ease of dispersion of white pigments in polyethylene by two-roll milling (ISO 23900-4:2015)

prEN ISO 23900-5 - Pigments and extenders. Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics. Part 5: Determination by filter pressure value test (ISO 23900-5:2015)

prEN ISO 23900-6 - Pigments and extenders. Methods of dispersion and assessment of dispersibility in plastics. Part 6: Determination by film test (ISO 23900-6:2015).

Jos standardiehdotus on yrityksenne/yhteisönne kannalta merkittävä, pyydämme teitä tarvittaessa lukemaan sen SFS ry:n lausuntopyyntöpalvelusta http://lausunto.sfs.fi/ja antamaan siitä lausuntonne. Lausuntopyyntöpalvelun tarkoituksena on tuoda standardiehdotukset avoimesti kaikkien saataville ja kommentoitavaksi.

Tiedustelut Kemesta ry, Jouni Valtanen, jouni.valtanen (at) kemesta.fi
Takaisin