Maalien ja painovärien käyttäminen on turvallista

Alexandra Peth (alexandra.peth a kemianteollisuus.fi), 9.6.2017

Euroopan kemikaaliviraston (ECHAn) riskienarviointikomitea on antanut lausunnon, jonka mukaan titaanidioksidi (TiO2) tulisi luokitella mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi aineeksi TiO2-pölyä hengitettäessä CLP-asetuksen mukaisesti EU:ssa.

Maali- ja painoväriteollisuus on aina pitänyt vastuutaan terveydestä, turvallisuudesta ja ympäristöstä ensisijaisena tavoitteenaan ja on ollut eturivissä varmistamassa, että tuotteet täyttävät tiukimmat standardit.

Titaanidioksidi on inertti epäorgaaninen yhdiste, jota käytetään valkoisena pigmenttinä monissa teollisuuden sovelluksissa. Sovelluksiin kuuluu maalien, painovärien ja seinäpinnoitteiden valmistus, jossa titaanidioksidilla on ratkaiseva osa olennaisten tuoteominaisuuksien aikaansaamisessa. Näitä ovat värin valkoisuus, peittokyky, kirkkaus, vakaus ja kestävyys, joita ei voida saavuttaa muilla raaka-aineilla. Titaanidioksidia käytetään myös monissa kuluttajatuotteissa. 

Valmiiseen tuotteeseen sitoutunut titaanioksidin jauhemainen muoto ei ole kuluttajille vaarallinen. Maali- tai painovärituotteita käyttävät kuluttajat tai ammattilaiset eivät voi altistua TiO2:n jauhemuodolle, kun se on sitoutuneena maaliin tai painoväriin.

ECHA on antanut lausunnon, jonka mukaan titaanidioksidi tulisi hengitettävässä muodossa luokitella mahdollisesti syöpää aiheuttavaksi.  Nykyisten merkintäsäännösten mukaan tämä johtaisi tahattomasti tilanteeseen, jossa tuotteet täytyisi merkitä merkinnällä ”epäillään aiheuttavan syöpää”, vaikka titaanidioksidijauhetta ei enää olisi niissä vapaana. Koska millekään titaanidioksidia sisältävien maalien tai muiden valmiiden tuotteiden käyttäjille, kuluttajille tai ammattilaisille, aiheutuvasta riskistä ei ole näyttöä, teollisuus kyseenalaistaa lainsäädännön tältä osin.

ECHA:n lausunto

------------------------------------------------------------------------
CEPE on Euroopan maaleja, painovärejä ja taidevärejä tuottavan teollisuuden neuvosto
EUPIA on Euroopan painoväriteollisuuden keskusjärjestö, CEPE:n alaosasto
EuACA on Euroopan taideväriteollisuuden keskusjärjestö, CEPE:n alaosastoTakaisin