Lausuntokierroksella olevat maaliteollisuutta koskevat standardiehdotukset

Alexandra Peth (alexandra.peth a kemianteollisuus.fi), 8.8.2017

Maaliteollisuutta koskevia standardiehdotuksia lausunnolla.

KEMESTA RY  Pyytää lausuntoa ma 18.09.2017 mennessä kansallisella lausuntokierroksella olevista standardiehdotuksista. Hyväksytyt standardit vahvistetaan kansallisiksi standardeiksi ja niiden kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit kumotaan.

FprEN ISO 12944-1 Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. Part 1: General introduction (ISO/FDIS 12944-1:2017) Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Osa 1: Yleistä

FprEN ISO 12944-2 Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. Part 2: Classification of environments (ISO/FDIS 12944-2:2017) Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Osa 2: Ympäristöolosuhteiden luokittelu

FprEN ISO 12944-3 Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. Part 3: Design considerations (ISO/FDIS 12944-3:2017) Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Osa 3: Rakenteen suunnitteluun liittyviä näkökohtia

FprEN ISO 12944-4 Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. Part 4: Types of surface and surface preparation (ISO/FDIS 12944-4:2017) Maalit ja lakat. Teräsrakenteiden korroosionesto suojamaaliyhdistelmillä. Osa 4: Pintatyypit ja pinnan esikäsittely

Jos standardiehdotus on yrityksenne/yhteisönne kannalta merkittävä, pyydämme teitä tarvittaessa lukemaan sen SFS ry:n lausuntopyyntöpalvelusta http://lausunto.sfs.fi/ ja antamaan siitä lausuntonne. Lausuntopyyntöpalvelun tarkoituksena on tuoda standardiehdotukset avoimesti kaikkien saataville ja kommentoitavaksi.

Tiedustelut Kemesta ry, Jouni Valtanen, jouni.valtanen (at) kemesta.fiTakaisin