Lausuntokierroksella olevat maaliteollisuutta koskevat standardiehdotukset

Alexandra Peth (alexandra.peth a kemianteollisuus.fi), 11.8.2017

Maaliteollisuutta koskevia standardiehdotuksia lausunnolla.

KEMESTA RY  Pyytää lausuntoa ma 25.09.2017 mennessä mennessä kansallisella lausuntokierroksella olevista standardiehdotuksista. Hyväksytyt standardit vahvistetaan kansallisiksi standardeiksi ja niiden kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit kumotaan.

prEN ISO 2812-1 Paints and varnishes. Determination of resistance to liquids. Part 1: Immersion in liquids other than water (ISO/FDIS 2812-1:2017). Maalit ja lakat. Nesteenkestävyyden määrittäminen. Osa 1: Upotuskoe muilla nesteillä kuin vesi

prEN ISO 2812-2 Paints and varnishes. Determination of resistance to liquids. Part 2: Water immersion method (ISO/DIS 2812-2:2017) Maalit ja lakat. Nesteenkestävyyden määrittäminen. Osa 2: Vesiupotusmenetelmä

prEN ISO 2812-4 - Paints and varnishes. Determination of resistance to liquids. Part 4: Spotting methods (ISO/FDIS 2812-4:2017)  Maalit ja lakat. Nesteenkestävyyden määrittäminen. Osa 4: Pisaramenetelmät

Jos standardiehdotus on yrityksenne/yhteisönne kannalta merkittävä, pyydämme teitä tarvittaessa lukemaan sen SFS ry:n lausuntopyyntöpalvelusta http://lausunto.sfs.fi/ ja antamaan siitä lausuntonne. Lausuntopyyntöpalvelun tarkoituksena on tuoda standardiehdotukset avoimesti kaikkien saataville ja kommentoitavaksi.

Tiedustelut Kemesta ry, Jouni Valtanen, jouni.valtanen (at) kemesta.fi  Takaisin