Lausuntokierroksella olevat maaliteollisuutta koskevat standardiehdotukset

Alexandra Peth (alexandra.peth a kemianteollisuus.fi), 22.9.2017

Maaliteollisuutta koskevia standardiehdotuksia lausunnolla.

KEMESTA RY  Pyytää lausuntoanne ma 13.11.2017 mennessä kansallisella lausuntokierroksella olevasta standardiehdotuksesta. Hyväksytty standardi vahvistetaan kansalliseksi standardiksi ja sen kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit kumotaan.

prEN ISO 4623-1 rev - Paints and varnishes. Determination of resistance to filiform corrosion. Part 1: Steel substrates (ISO/DIS 4623-1:2017)

Standardiehdotus toimitetaan jäsenille toimitetaan jäsenille Kemesta 09 "Maalit" -palvelun välityksellä.  

Tiedustelut Anita Kponen, anita.koponen a kemesta.fiTakaisin