Lausuntokierroksella olevat maaliteollisuutta koskevat standardiehdotukset

Alexandra Peth (alexandra.peth a kemianteollisuus.fi), 3.10.2017

KEMESTA RY  Pyytää lausuntoanne ma 6.11.2017 mennessä kansallisella lausuntokierroksella olevasta standardiehdotuksesta. Hyväksytty standardi vahvistetaan kansalliseksi standardiksi ja sen kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit kumotaan.

ISO/FDIS 6270-3 Paints and varnishes - Determination of resistance to humidity - Part 3: Condensation (in-cabinet exposure with heated, bubbling water reservoir). ISO-äänestys.

Standardiehdotus toimitetaan jäsenille toimitetaan jäsenille Kemesta 09 "Maalit" -palvelun välityksellä.  Tiedustelut Anita Koponen, anita.koponen a kemesta.fi

Lausunnon antaminen  Jos standardiehdotus on yrityksenne/yhteisönne kannalta merkittävä, pyydämme teitä tarvittaessa lukemaan sen SFS ry:n lausuntopyyntöpalvelusta http://lausunto.sfs.fi/ ja antamaan siitä lausuntonne. Lausuntopyyntöpalvelun tarkoituksena on tuoda standardiehdotukset avoimesti kaikkien saataville ja kommentoitavaksi. Tai valitsemalla jokin alla olevista vaihtoehdoista ja lähettämällä vastaus mahdollisine liitetiedostoineen sähköpostin vastaa-toiminnolla. Takaisin