Lausuntopyyntö 2017291 - 94CEN/TC 139 prEN ISO 11125-1,- 2, -3 and -4

Alexandra Peth (alexandra.peth a kemianteollisuus.fi), 17.10.2017

KEMESTA RY Pyytää lausuntoanne ma 4.12.2017 mennessä kansallisella lausuntokierroksella olevasta standardiehdotuksesta. Hyväksytty standardi vahvistetaan kansalliseksi standardiksi ja sen kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit kumotaan.

prEN ISO 11125-1 Preparation of steel substrates before application of paints and related products. Test methods for metallic blast-cleaning abrasives. Part 1: Sampling (ISO/DIS 11125-1:2017)

prEN ISO 11125-2 Preparation of steel substrates before application of paints and related products. Test methods for metallic blast-cleaning abrasives. Part 2: Determination of particle size distribution (ISO/DIS 11125-2:2017)

prEN ISO 11125-3 Preparation of steel substrates before application of paints and related products. Test methods for metallic blast-cleaning abrasives. Part 3: Determination of hardness (ISO/DIS 11125-3:2017)

prEN ISO 11125-4 Preparation of steel substrates before application of paints and related products. Test methods for metallic blast-cleaning abrasives. Part 4: Determination of apparent density (ISO/DIS 11125-4:2017)

- Korvaa v.1997 version.   Parallel Enquiry – lausunto  Standardiehdotus toimitetaan jäsenille toimitetaan jäsenille Kemesta 09 "Maalit" -palvelun välityksellä. Tiedustelut Anita Koponen, e-mail: anita.koponen a kemesta.fi

Jos standardiehdotus on yrityksenne/yhteisönne kannalta merkittävä, pyydämme teitä tarvittaessa lukemaan sen SFS ry:n lausuntopyyntöpalvelusta http://lausunto.sfs.fi/ja antamaan siitä lausuntonne. Lausuntopyyntöpalvelun tarkoituksena on tuoda standardiehdotukset avoimesti kaikkien saataville ja kommentoitavaksi. Tai valitsemalla jokin alla olevista vaihtoehdoista ja lähettämällä vastaus mahdollisine liitetiedostoineen sähköpostin vastaa-toiminnolla.Takaisin