Lausuntopyyntö 2017299-302 CEN/TC 139 prEN ISO 11126-1,-3, -4 ja -5 Preparation of steel substrates before application of paints and related products

Alexandra Peth (alexandra.peth a kemianteollisuus.fi), 8.11.2017

KEMESTA RY Pyytää lausuntoanne ma 4.12.2017 mennessä kansallisella lausuntokierroksella olevasta standardiehdotuksesta. Hyväksytty standardi vahvistetaan kansalliseksi standardiksi ja sen kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit kumotaan.

FprEN ISO 12944-6 Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. Part 6: Laboratory performance test methods (ISO/FDIS 12944-6:2017)

FprEN ISO 12944-9 Paints and varnishes. Corrosion protection of steel structures by protective paint systems. Part 9: Protective paint systems and laboratory performance test methods for offshore and related structures (ISO/FDIS 12944-9:2017)

Korvaa v.1998 version.   Parallel Formal Vote – äänestys. Standardiehdotus toimitetaan jäsenille toimitetaan jäsenille Kemesta 09 "Maalit" -palvelun välityksellä. Tiedustelut Anita Koponen, e-mail: anita.koponen a kemesta.fi

Jos standardiehdotus on yrityksenne/yhteisönne kannalta merkittävä, pyydämme teitä tarvittaessa lukemaan sen SFS ry:n lausuntopyyntöpalvelusta http://lausunto.sfs.fi/ja antamaan siitä lausuntonne. Lausuntopyyntöpalvelun tarkoituksena on tuoda standardiehdotukset avoimesti kaikkien saataville ja kommentoitavaksi. Tai valitsemalla jokin alla olevista vaihtoehdoista ja lähettämällä vastaus mahdollisine liitetiedostoineen sähköpostin vastaa-toiminnolla.

 Takaisin