Lausuntopyyntö 2017339 ISO/TC 256 ISO/FDIS 18473-3 Functional pigments and extenders for special application

Alexandra Peth (alexandra.peth a kemianteollisuus.fi), 29.12.2017

KEMESTA RY Pyytää lausuntoanne ma 5.02.2018 mennessä kansallisella lausuntokierroksella olevasta standardiehdotuksesta. Hyväksytty standardi vahvistetaan kansalliseksi standardiksi ja sen kanssa ristiriitaiset kansalliset standardit kumotaan.

ISO/FDIS 18473-3 Functional pigments and extenders for special application - Part 3: Fumed silica for silicone rubber application ISO– äänestys.

Standardiehdotus toimitetaan jäsenille toimitetaan jäsenille Kemesta 09 "Maalit" -palvelun välityksellä. Tiedustelut Anita Koponen anita.koponen a kemesta.fi">

Jos standardiehdotus on yrityksenne/yhteisönne kannalta merkittävä, pyydämme teitä tarvittaessa lukemaan sen SFS ry:n lausuntopyyntöpalvelusta http://lausunto.sfs.fi/ja antamaan siitä lausuntonne. Lausuntopyyntöpalvelun tarkoituksena on tuoda standardiehdotukset avoimesti kaikkien saataville ja kommentoitavaksi. Tai valitsemalla jokin alla olevista vaihtoehdoista ja lähettämällä vastaus mahdollisine liitetiedostoineen sähköpostin vastaa-toiminnolla.Takaisin