Organisaatio

Yhdistyksen asioita hoitavat hallitus, toimitusjohtaja ja toimisto.

Lisäksi yhdistyksellä on seuraavat toimikunnat  ja jaostot:

Kauppa- ja rakennusmaalien kaupallinen toimikunta seuraa oman alansa maalituotteiden käyttöä ja taloudellista kehitystä sekä edistää tarvittaessa maalauksen mahdollisuuksien tunnetuksi tekemistä.   Toimikunta kokoontuu 4 kertaa vuoden aikana.

Teollisuusmaalien kaupallinen toimikunta seuraa teollisuuspinnoitteiden käyttöä ja alan taloudellista kehitystä sekä järjestää tarvittaessa yhteistä tiedotusta teollisuusmaalien käyttöön liittyvissä asioissa.  Toimikunta kokoontuu 4 kertaa vuoden aikana.

Automaalien maahantuojien jaosto seuraa oman alueensa tuotteiden käyttöä ja taloudellista kehitystä sekä seuraa ja vaikuttaa omaa sektoriaan koskevan lainsäädännön toimeenpanoon.  Jaosto kokoontuu 2-3 kertaa vuoden aikana.

Tekninen toimikunta käsittelee väriteollisuuden toimialaan liittyviä teknisiä kysymyksiä ja antaa tarvittaessa lausuntoja. Toimikunta kokoontuu 2 - 3 kertaa vuodessa. 

Teknisen toimikunnan tuotannon turvallisuus ad hoc -työryhmä jatkaa toimintaansa. Kokouksia pidetään yleensä kerran vuodessa. Toimitusjohtaja osallistuu mahdollisuuksien mukaan ryhmän kokouksiin.

 

Vuosikokoukset

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät sen jäsenet vuosittain järjestettävissä sääntömääräisissä kevät- ja syyskokouksissa.

Kevätkokouksessa esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta. Kokouksessa myös päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.  Kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle vuodelle.