Organisaatio

Yhdistyksen asioita hoitavat hallitus, toimitusjohtaja ja toimisto.

Lisäksi yhdistyksellä on seuraavat toimikunnat  ja jaostot:

Kauppa- ja rakennusmaalien kaupallinen toimikunta seuraa oman alansa maalituotteiden käyttöä ja taloudellista kehitystä sekä edistää tarvittaessa maalauksen mahdollisuuksien tunnetuksi tekemistä.   Toimikunta kokoontuu 4 kertaa vuoden aikana.

Teollisuusmaalien kaupallinen toimikunta seuraa teollisuuspinnoitteiden käyttöä ja alan taloudellista kehitystä sekä järjestää tarvittaessa yhteistä tiedotusta teollisuusmaalien käyttöön liittyvissä asioissa.  Toimikunta kokoontuu 4 kertaa vuoden aikana.

Automaalien maahantuojien jaosto seuraa oman alueensa tuotteiden käyttöä ja taloudellista kehitystä sekä seuraa ja vaikuttaa omaa sektoriaan koskevan lainsäädännön toimeenpanoon.  Jaosto kokoontuu 2-3 kertaa vuoden aikana.

Tekninen toimikunta käsittelee väriteollisuuden toimialaan liittyviä teknisiä kysymyksiä ja antaa tarvittaessa lausuntoja. Toimikunta kokoontuu 2 - 3 kertaa vuodessa. 

Teknisen toimikunnan tuotannon turvallisuus ad hoc -työryhmä jatkaa toimintaansa. Kokouksia pidetään yleensä kerran vuodessa. Toimitusjohtaja osallistuu mahdollisuuksien mukaan ryhmän kokouksiin.

 

Vuosikokous

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät sen jäsenet vuosittain järjestettävässä sääntömääräisissä yhdistyksen kokouksessa.

Kokouksessa esitetään hallituksen katsaus edellisen vuoden toimintaan, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus edelliseltä vuodelta. Kokouksessa myös päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Kokouksessa vavhistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.  Kokouksessa valitaan hallituksen jäsenet seuraavalle kaudelle.