Jatkuva turvallisuuden parantaminen

Väriteollisuuden vastuullisuusohjelma on osa kemianteollisuuden vastuullisuusohjelmaa (Responsible Care, RC). Se  on maamme  teollisuuden pitkäikäisin vapaaehtoinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma. Suomessa se on jo 25 vuoden ajan ohjannut kemianteollisuuden vapaaehtoista vastuullisuustyötä.  

Ohjelmassa osallistutaan koko kemianteollisuuden ympäristö-, terveys- ja turvallisuusaiheisten seurantatietojen keruuseen. Niiiden avulla seurataan ja vaikutetaan tuotannon ja tuotteiden jatkuvaan parantamiseen. Jäseniltä kerätään tietoja toimialan raportin laatimista varten.

Ohjelma kattaa kaikki yritysten kestävään toimintaan liittyvät osa-alueet. Keskeisiä teemoja ovat luonnonvarojen kestävä käyttö, tuotannon ja tuotteiden kestävyys ja turvallisuus, hyvinvoiva työyhteisö sekä avoin vuorovaikutus ja yhteistyö. Palkansaajajärjestöt ovat mukana ohjelman ohjausryhmässä ja kehittämisessä.

Ohjelman ansiosta alan turvallisuustaso on ratkaisevasti parantunut, ja tuotannon energia- ja materiaalitehokkuus ovat kehittyneet hyvin. Energiatehokkuudelle ja työturvallisuudelle onkin asetettu lähivuosille kovat tavoitteet. Niiden saavuttamiseksi ala on käynnistänyt kemian yritysten vapaaehtoisia kummiverkostoja. Väriteollisuudella on hankkeessa myös oma kummiverkosto. 

Tutustu koko ohjelman tuloksiin